آهنگ های پیشنهادی

بهترین آهنگ های مهراب

دانلود بهترین آهنگ های مهراب بصورت تکی و یکجا

با پخش آنلاین و کیفیت عالی Mp3 320

در وبسایت پاورموزیک دریافت کنید.

حسین زینالی ملقب به مهراب خسته صدا

وی متولد ۱۲ بهمن ۱۳۷۳ که در اراک بدنیا آمده است.

او با سبک دیس لاو توانست مورد توجه کاربران زیادی قرار بگیرد.

مهراب آلبوم و تک آهنگ های زیادی منتشر کرده.

 میتوان آهنگ هایی از جمله آدرس، بانو، خاتون و… آهنگ های معروف وی دانست.

آپدیت 12 آذر

بهترین آهنگ های مهراب

بهترین آهنگ های مهراب

🎧🎧🎧

دانلود ریمیکس کلاغ پر از مهراب

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

ریمیکس کلاغ پر

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

ریمیکس به رنگ خون

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

زخم رفیق از مهراب

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

خونواره از مهراب

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

1. دانلود آهنگ کابوس

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

2. دانلود آهنگ کوه غم

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

3. دانلود آهنگ بی خدا

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

4. دانلود آهنگ مرداب

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

5. دانلود آهنگ الهی

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

6. دانلود آهنگ دیوار

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

7. دانلود آهنگ الوداع ۲

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

8. دانلود آهنگ قسم بخور

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

9. دانلود آهنگ خاطره بازی

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

10. دانلود آهنگ رگ

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

بهترین آهنگ های مهراب 1400

11. دانلود آهنگ بانو ۱

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

12. دانلود آهنگ بانو ۲

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

13. دانلود آهنگ رنگ خون

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

14. دانلود آهنگ پرتگاه

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

15. دانلود آهنگ خفگی

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

16. دانلود آهنگ گرگ پدر ۲

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

17. دانلود آهنگ عطر تو

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

18. دانلود آهنگ سرباز

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

19. دانلود آهنگ ترمینال

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

20. دانلود آهنگ پاتوق

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

21. دانلود آهنگ ان ای

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

22. دانلود آهنگ جرات حقیقت

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

23. دانلود آهنگ ققنوس

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

بهترین آهنگ های مهراب غمگین و سنگین

24. دانلود آهنگ نفرین

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

25. دانلود آهنگ واهمه

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

26. دانلود آهنگ باغبون

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

27. دانلود آهنگ تومور

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

28. دانلود آهنگ اعدامی

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

29. دانلود آهنگ ماتم کده

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

30. دانلود آهنگ آدرس

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

31. دانلود آهنگ شقیقه

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

32. دانلود آهنگ قصاص

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

33. دانلود آهنگ قرمز

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

34. دانلود آهنگ نشد

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

35. دانلود آهنگ خاتون

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

36. دانلود آهنگ چشه

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

37. دانلود آهنگ قطار

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

38. دانلود آهنگ ایهاالناس

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

39. دانلود آهنگ آدم و حوا

 

Download

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

40. دانلود آهنگ قلب من

 

Download

 

🎧🎧🎧🎧🎧

 

در صورت خراب بودن لینک های دانلود لطفا در بخش

نظرات ما را مطلع کنید.

 

برای دانلود آهنگ بر روی لینک زیر کلیک کنید!

نظرات
♡:)))

عاشقتم مهراب:)
صدات عالیه

7 ماه پیش 6 لایک
م مرگ=)

اگر صدات نبود نمیدونم با دلتنگیام باید چکار میکردم
مرصیو:)

6 ماه پیش 6 لایک
ن نسانی که سایس

مهراب…….دلم داره منفجر میشه……..چرا من بچه باید بدونه ایندش قرار هس چه اتفاقی میوفته….

5 ماه پیش 3 لایک
🙃 🙃Dokhi bihes🙂

عالیه اهنگاششششش 🙂🙂🙂💔

5 ماه پیش 6 لایک
گ گرگ زخمی

مهراب من با آهنگ های تو فقط آروم میشم اگه نه من میمردم ممنونم ازت

5 ماه پیش 4 لایک
ع علیرضا پناهی

عالی

5 ماه پیش 3 لایک
م مرده ولی زنده

مهراب خیلی مردی نوکرتم داداشم هیشکی به خاک پات هم نمیرسه تکی اگه نبودی نمیدونم الان کجا بودم🌹💔

5 ماه پیش 2 لایک
ر رضا بیرانوند

صد ات که خیلی عالی یه!!! شعراتم که همه حقی قته ❤❤❤❤

4 ماه پیش 2 لایک
م مهراب

مهراب من عاشق آهنگ هاتو هستم چه عصبانی باشم چه ناراحت وقتی به آهنگان گوش میدم آروم میشم دمت گرم

4 ماه پیش 3 لایک
S Saeed_chukur

مسکنه صداش🙂

4 ماه پیش 1 لایک
ا امیررضا

مهراب داداش دمت گرم عالی میخونی
اگه آهنگ های تو نبود نمیدونم من نابود بودم

من با این ۱۶ سال که دارم خیلی سختی کشیدم بیشترش هم از همون ۱۴ سالگی شروع شد با ترک کردن عشقم
دیگی نمیدونم چی بگم یکی هم نیست دردو دل کرد سر عشقم چاقو خوردم دیگه بسته😭😭😫😫😫😓

3 ماه پیش 1 لایک
ا امیررضا

مهراب من دیگه با این سن کم دارم نابود میشم همه هم سن خودم تو فامیل هیچکس ریش سیبیل در نیورده ولی من چی دیسک کمر ریش سیبیل همه هسن اگه صدات و آهنگات نبود من الان مرده بودم

3 ماه پیش 3 لایک
ف فرشته

داداش مهراب فوق العاده ای من دخترم ۱۶ سالمه داداش من حیلی سختی کشیدم مثل خودت صبح تا شب گریه میکردم خیلی زیاد از بس ک چشمام ضعیف شدن درد میکنه چشمم ب قول خودت اسمش هرجا میاد قلبم درد میگیره واقعا داداش حق گفتی تیر میکشه قلبم وقتی اسمشو جایی میشنوم ولی گوشیم پره ا آهنگات همیسه با صدات اروم میشم انگار حرف دلمه همه تو خانواده ام بهم میگن روانی اونارو گوش نکن اما نمیدونن چی میگذره ب این دله بیبی گناه من😔

3 ماه پیش 1 لایک
. .

داداش مهراب من یک عشق داشتم خیلی دوستش داشتم الان وارد یک رابطه دیگه شدم ولی بدون آهنگ هات نمیشه موندم داداش مهراب نمیتونم فراموشش کنم . ایشالله ایندفعه فراموشش کنم با این که رابطه دارم ازدواج کنم

2 ماه پیش 0 لایک
ف فاطمه

داش من نوکرتم فقط مهراب حسین زینالی نیست:\ علیرضا زنگی معرابه

2 ماه پیش 2 لایک
ح حسین

مهراب دمت گرم داداشی فدات شم اهنگات واقعا بهم حس خوبی میده 💋

2 ماه پیش 1 لایک
ش شکسته

دمت گرم داداشی تو‌بینظیری

2 ماه پیش 1 لایک
پاور موزیک