آهنگ های پیشنهادی

در این مقاله بر آن شدیم تا غزل حافظ را طور دیگری بررسی کنیم و به منشا عشق در غزل حافظ دست یابیم . با ما در ادامه همراه باشید تا علاوه بر بررسی این عنصر حیاتی و مهم غزل حافظ، به دیگر غزلیات حافظ دست یابید و دنیا را از دید حافظ نظار گر باشید….

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد                    عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق                      عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد


او نخست از محبت دم زد و شور عشق برانگیخت و به جمال بی نهایت خویش عشق ورزید . جهان را مظهر جمال لم یزلی ساخت و عاشقی و معشوق پرستی در مزرعه دلها افکند و آدم خاکی را محبت آموخت. می دانیم که غیرت و عشق همزادان و دوستان دیرینه اند و از اینجاست که منشاء عشق و نخستین عاشق، منشاء غیرت و غیورترین آنها قرار گرفته است:

در این دیدگاه ،عشق حرکت از نیستی به هستی بود و در طرح هستی تارهای محبت را به پود غیرت بافته بودند . عشق بود که چهره آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو بود آشکار کرد اما این غیرت بود که از این میان برای چنین امانتی شریف ؛تنها انسان را یافت که شایستگی و امتیاز دستیابی به عشق را بدست آورد و قرعه نیک نامی وصیت شهرت انسان را در گنبد افلاک انداخت چنانکه آدمی مسجود فرشتگان گشت. انسان و خدا هر دو عاشق و معشوقند و سلسله محبت، پیوند دهنده آنهاست محبتی که دست مایه آن غیرت است.

غیرت عشق از زبان حافظ

پس از بیان غیرت معشوق او ،نوبت به غیرت عشق می رسد. عشق وجود آدمی را به آب نیل روان تبدیل می کند و عاشق و معشوق را در خود غوطه ور می کند که شناختن عشق و عاشق و معشوق امکان پذیر نمی گردد.

برق غیرت چو چنین می جهد از ممکن غیب                   تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم

مدعی خواست که آید به تماشا گه راز                           دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید                          کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

سخن آخر

غیرت عشق روی عاشق را از همه جهات برمی‏گرداند و به سوی خود متوجه می‏سازد و از قید دوستی و محبت محبوب خارجی آزادش می‏‌کند. غیرت عشق در این حالت دل و وجود عاشق را از محبت بیگانه پاک و در خور محو می‏سازد، تا آنگاه که اتحاد میان عاشق و معشوق متحقق می‏شود. البته درک این معنی برای افراد عادی اندکی دشوار است که در باور عارفان، وصال بدون غیرت میسر نیست و غیرت را از لوازم سلوک شمرده‌‏اند.

لینک کوتاه مطلب
۱۵ تیر ۱۴۰۱ 0
نظرات
پاور موزیک